Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ανακοινώσεις 2019-20

Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Α΄Και Β΄Κατηγορίας 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ έχοντας υττ’ όψιν:
1) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία,
2) Το καταστατικό, τους κανονισμούς της ΕΠΟ, όττως και τους κανονισμούς των τταιχνιδιών,
3) Τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων της ΕΠΣΡ
στις 05-02-2018.
4) Το νέο Αθλητικό Νόμο και τις αποφάσεις του ΔΣ στη συνεδρίαση της 06-08-2018:
τους αγώνες πρωτ/των A ‘ – Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ποδ/κής περιόδου 2018-2019.
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Διοργανώτριας και
των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα.
Με την αποδοχή της προκήρυξης, συντελείται και η σύμβαση.
Ακόμη η αποδοχή της παρούσης προκήρυξης από την ΕΠΣΡ και των σωματείων που
συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες επέχει θέση ανεπιφύλακτης αποδοχής του Νέου
Καταστατικού της ΕΠΟ που εγκρίθηκε από την FIFA και τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και τους
εκδοθέντες κανονισμούς ή αυτούς που θα εκδοθούν.
Επίσης η επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή διαφοράς που θα δημιουργηθεί με την
εφαρμογή του καταστατικού θα επιλύεται αποκλειστικά και μόνο από τα θεσμοθετημένα αθλητικά
δικαιοδοτικά όργανα.
Η συμμετοχή των σωματείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Α ‘ Κατηγορία (16) και στη Β’
Κατηγορία (13), σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής και είναι ως παρακάτω:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
A’ ΕΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
1. ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
2. ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ
3 ΡΕΟΥΜΝΙΑΚΟΣ ΑΟ
4. AON ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΟΥΜΝΟΥ
5. ΑΟΚΑΛΥΒΟΥ
6. ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ
7. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
8. ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ
9. ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
10. ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
11. ΠΑΟ ΑΛΦΑΣ
12. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
13. ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
15. NEAP
16. ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ

Β’ ΕΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. AON ΚΕΡΑΥΝΟΣ
2. ΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΠΣΡ
3. ΛΙΒΑΣ ΑΣ
4. ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
5. ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
6. ΑΓΟΔΑ-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
7. ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2010
8. ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
9. ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ
10. ΤΑΛΩΣ ΓΑΡΑΖΟΥ
11. ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
12. ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
13. ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ
Τα σωματεία που παίρνουν μέρος στους αγώνες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν έγγραφη συμμετοχή μέχρι της 31-07-2018 όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενο έγγραφο.
1) Στη δήλωση που θα υποβληθεί πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του σωματείου, η
διεύθυνση, το τηλέφωνο, το FAX, το e-mail (στο όνομα του σωματείου) καθώς και ο
αντίκλητος κάθε σωματείου για επικοινωνία, ο οποίος θα πρέπει να έχει μόνιμη διεύθυνση στη πόλη Ρεθύμνου. Επίσης η δήλωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσης προκήρυξης και θα συνοδεύεται με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και τηλέφωνα του Διοικητικού Συμβουλίου των ομάδων.
2) Επίσης στην ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιούνται τα χρώματα του σωματείου, το τακτικό και αναπληρωματικό γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωταθλήματος.
3) Σωματείο που δε δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας του αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης μας (άρθρο 7 παρ.3α του ΚΑΠ). Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή (άρθρο 7 παρ.3β του ΚΑΠ).
4) Σωματείο το οποίοι αποχωρεί μετά την κλήρωση και πριν την έναρξη του πρωτ/τος δεν
αντικαθίσταται από άλλο.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
Το ύψος των παραβολών ορίζονται για κάθε κατηγορία από την διοργανώτρια αρχή (άρθρο 7 παρ.3γ του ΚΑΠ):
• Το παράβολο για τα σωματεία της Α ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι «160» ευρώ.
• Το παράβολο για τα σωματεία της Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι «150» ευρώ.
• Το παράβολο συμμετοχής για το ΚΥΠΕΛΛΟ Α ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι «150» ευρώ.
• Το παράβολο συμμετοχής για το ΚΥΠΕΛΛΟ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ είναι «100» ευρώ.
• Το παράβολο συμμετοχής για τα πρωτ/τα ΥΠΟΔΟΜΗΣ είναι «60» ευρώ
(και «30|» ευρώ για κάθε ομάδα επιπλέον).
• Η ετήσια συνδρομή κάθε σωματείου προς την Ένωση είναι «50» ευρώ.
• Η ετήσια συνδρομή στο Ταμείο Αρωγής Τραυματισθέντων Ποδ/στών είναι:
Υποχρεωτικά για την Α ‘ Κατηγορία «150» ευρώ και Υποχρεωτικά για τη Β’
Κατηγορία «100» ευρώ. Η αρχική εγγραφή (εφάπαξ) είναι «150» ευρώ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1) Η ημερομηνία ενάρξεως της Α ‘ και Β’ Κατηγορίας ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ τηςΕ.Π.Σ.Ρ. η 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2018 .
2) Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων Α ‘ – Β’ Κατηγορίας είναι διπλές. Απαγορεύεται ρητά η
οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ομάδων για να γίνουν και οι δύο αγώνες στο γήπεδο της
μιας ή σε ουδέτερο γήπεδο.
3) Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΡ κατά την κρίση της θα διεξαχθούν αγώνες πρωταθλήματος
στην περίοδο των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φωτών, Απόκρεων, Πάσχα και
Πρωτομαγιάς.
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
• Τα σωματεία που παίρνουν μέρος στους αγώνες του παρόντος πρωταθλήματος πρέπει να
γνωρίσουν στην ΕΠΣΡ με την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής το ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο
γήπεδο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που οι ομάδες δεν έχουν ιδιόκτητο γήπεδο θα καταθέτουν
παραγωοπτήριο νηττέδου από το Δημο στο οποίο ανήκει ότι επιτρέπει στο σωματείο
αυτό να χρησιμοποιήσει το γήπεδο σαν γηπεδούχο για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος
με προϋπόθεση ότυτο γήπεδο έχει άδεια λειτουργίας από το Δήμο.
3 • Σε περίπτωση που στο γήπεδο που έχει αρχικά δηλωθεί, γίνονται εργασίες-επισκευές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν αγώνες, με έγγραφο επιβεβαίωσης από το Δήμο,
το γηπεδούχο σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει προσωρινά τη δηλωθέντα δεύτερη έδρα,
διαφορετικά αποφασίζει η ΕΠΣΡ και είναι υποχρεωμένο το σωματείο να αποδεχτεί το
καθοριζόμενο γήπεδο.
• Στην περίπτωση αυτή το σωματείο αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και έχει όλες τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου (καθαρισμός αποδυτηρίων, αγωνιστικού χώρου γηπέδου και ασφαλές κλείδωμα γηπέδου «εσωτερικές-εξωτερικές πόρτες»),
• Η διάθεση των γηπέδων από τους φορείς (Δήμους) και σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα και για όλους τους αγώνες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύμφωνα με την αθλητική Νομοθεσία.
• Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους για τους αγώνες
πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαραδέκτου της
δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των
εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
κανονισμών παιδιάς.
• Σε περίπτωση άρνησης (παραχώρησης γηπέδου) κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος,
επιβάλλεται σε βάρος της αρνούμενης ομάδος χρηματική ποινή έως «1.000,00» ΕΥΡΩ για
τις ερασιτεχνικές ομάδες με απόφαση της Διοργανώτριας.
• Οι φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα γήπεδα οφείλουν να επιτρέψουν στη
διοργανώτρια αρχή να τοποθετήσει έως (3) τρεις διαφημιστικές πινακίδες των χορηγών.
• Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων αφού έλεγξαν τα γήπεδα ότι είναι κατάλληλα για την
διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλημάτων εκδίδουν Άδειες Λειτουργίας σύμφωνα με το
ν.4479/2017.
• Εάν, κατά τη διάρκεια των αγώνων πρωταθλήματος, ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία (η
οποία θα οφείλεται αποκλειστικά μόνο σε λόγους ακαταλληλότητας ή ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας ή εκτέλεσης έργων π.χ. αλλαγή τάπητα, των γηπέδων -ή του γηπέδου όταν
πρόκειται για ερασιτεχνική ομάδα- και θα διαπιστώνεται από τη διοργανώτρια), δεν μπορεί
να αγωνιστεί στην κύρια ή την εναλλακτική έδρα που έχει δηλώσει, έχει την υποχρέωση να
βρει άλλη εναλλακτική έδρα και σε περίπτωση που δεν βρει, να δεχθεί, ως έδρα της, το
γήπεδο που θα ορίσει η, κατά περίπτωση, διοργανώτρια (άρθρο 8 παρ.4 του ΚΑΠ).
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
Οι Δήμοι και τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να θέτουν στη διάθεση της ΕΠΣΡ το γήπεδο από της 08.30 το πρωί όταν ο αγώνας είναι πρωί και από της 13.30 όταν ο αγώνας είναι απογευματινός, μέχρι της 22.00 κάθε αγωνιστικής ημέρας. Η Διοργανώτρια θα ενεργεί σύμφωνα με την κρίση της και απαγορεύεται η ανάμειξη κάθε τρίτου στο έργο της.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
1) Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο αγώνες πρωταθλήματος, η ώρα
έναρξης του δεύτερου απ’ αυτούς πρέπει να καθορίζεται τριάντα (30) λεπτά, τουλάχιστον, μετά την ώρα που κανονικά θα έληγε ο πρώτος αγώνας (άρθρο 8 παρ.11β του ΚΑΠ).
2) Σε περίπτωση ορισμού αγώνων την ίδια ημέρα και ώρα στο ίδιο γήπεδο προηγείται η τέλεση του αγώνα της ομάδας που ανήκει σε Ανώτερη Κατηγορία.
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
Για τη δυνατότητα ή όχι της διεξαγωγής του αγώνα, λόγω ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με απόφασή του.
Ειδικότερα η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική ένσταση πριν την έναρξη του αγώνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΑΠ.
Γενικά εφαρμόζεται το άρθρο 9 του ΚΑΠ. (Αγωνιστικός χώρος – Αντικανονικότητα γηπέδου).
Με απόφαση της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ αγώνες πρωταθλημάτων Α ‘ και Β’ Κατηγορίας εππρέποντα
μόνο σε γήπεδα που διαθέτουν φυσικό ή συνθετικό τάπητα.

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ- ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
1) Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ αναλαμβάνει την έκδοση του προγράμματος των αγώνων καθώς και την άδεια αγώνων. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα για οποιοδήποτε λόγω εκδίδεται νέα άδεια και η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οφείλει να ειδοποιήσει τους φορείς στους οποίους ανήκει το γήπεδο, την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ και την Υγειονομική Επιτροπή.
2) Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για όλες τις αντιαθλητικές ενέργειες των ποδ/στών, προπονητών, μελών και των οπαδών τους, πριν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα. Ιδιαίτερα τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
3) Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω αναφερομένους δημιουργηθούν επεισόδια που να δυσφημούν το άθλημα του ποδοσφαίρου ή προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα, το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ρ. θα επιβάλλει τις κατά περίπτωση ποινές (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ).
Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ της ΕΠΟ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ – ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ
* Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών, διεξάγεται
υποχρεωτικά τη Δευτέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων
* Αγώνας που διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητα σωματείου θα συνεχίζεται για τον υπόλοιπο
χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών τη ΔΕΥΤΕΡΑ το απόγευμα και αν τούτο δεν είναι εφικτό μέσα σε (15) ημέρες και το γηπεδούχο σωματείο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΚΑΠ . Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω επιβάλλονται στα σωματεία οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ΚΑΠ.
* Η Διοργανώτρια Αρχή μετά από απόφαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορεί
ν’αναβάλει αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας, η οποία αναβολή θα συνοδεύεται από έγγραφη σχετική τεκμηρίωση .
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
1. Τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά είναι υποχρεωμένα να καταρτίζουν τις ομάδες τους, στους αγώνες μόνο από ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα ερασιτεχνών ποδ/στών της ΕΠΟ και ανήκουν στη δύναμή τους.
2. Ειδικά και μόνο για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν
δικαίωμα να αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές σε ανδρικές ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας
των 14 ετών). Ποδοσφαιριστής που συμπληρώσει ημερολογιακά το 14° έτος της ηλικίας του
(από ημέρα γενεθλίων) δύναται ν’αγωνίζεται στις ανδρικές ομάδες άρθρο 19 παρ.11γ του
ΚΑΠ.
3. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και Κύπελλα επιτρέπονται μέχρι Τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα σύμφωνα με τον νέο ΚΑΠ 2018, άρθρο 16 παρ.3α και απαγορεύεται ρητά να αγωνιστούν ξανά ποδ/στές που αντικαταστάθηκαν.
4. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στο γήπεδο μέχρι (18) ποδ/στές της δύναμής του. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος πριν από την έναρξη του αγώνα οι αρμόδιοι των ομάδων πρέπει να γνωρίσουν στο διαιτητή εγγράφως τα ονόματα (11) Τακτικών και μέχρι (7) Αναπληρωματικών ποδ/στών.
5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδ/στη που αποβλήθηκε από τον διαιτητή. Παράβαση των παραπάνω θεωρείται αντικανονική συμμετοχή και προσβάλλεται με ένσταση που πρέπει να γραφτεί στο Φύλλο Αγώνος πριν την υπογραφή του, αφού ειδοποιηθεί γι αυτό ο διαιτητής από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδος πριν την λήξη του αγώνα.
6. Όλοι οι ποδ/στές (Τακτικοί και Αναπληρωματικοί) που δηλώθηκαν στο Φύλλο Αγώνος πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την αθλητική τους στολή (παντελονάκι-φανέλα-κάλτσες-επικαλαμίδες) καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
7. Οι αρχηγοί των ομάδων πρέπει να φέρουν διακριτικό σήμα (περιβραχιόνιο) σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι τερματοφύλακες θα φέρουν διαφορετική φανέλα από τους υπόλοιπους·παίκτες

8. Στα πρωταθλήματα Α ‘ και Β’ Κατηγορίας απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα
περισσοτέρων των (3) ΤΡΙΩΝ ποδ/στών (στην δεκαοχτάδα του Φ.Α.) ηλικίαξ-άνω των
35 ετών και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντων έτους 1983 και προγενέστερα
Οι γεννηθέντες του έτους 1984 δεν έχουν περιορισμό συμμετοχής στη δεκαοχτάδα του
Φ.Α..
9. Στους αγώνες των τοπικών και πανελληνίων ερασιτεχνών πρωταθλημάτων και στα
πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδος και
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική
ταυτότητα ή διαβατήριο). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει τη συμμετοχή τους αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή είναι αντικανονική, σύμφωνα με το άρθρο 19 παραγ. 12 του ΚΑΠ. Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδ/στών, των οποίων η άδεια παραμονής τους στη χώρα μας, έχει λήξη, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο ατομικών στοιχείων. Σε παράβαση της εν λόγω παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 19 παρ. 13 του ΚΑΠ.
10. Ποδοσφαιριστής με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας απαγορεύεται να δηλώνεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε άλλη ομάδα (προπονητής – αξιωματούχος).
11.0 διαιτητής του αγώνα υποχρεούται πριν την έναρξη του αγώνα να ελέγχει και να τηρεί τους παραπάνω όρους και σε περίπτωση παράβασής τους, τιμωρείται με ποινή (2) μηνών και άνω και δεν θα λάβει αποζημίωση διαιτησίας.
12. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να
αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο (άρθρο 13 του Κανονισμού Προπονητών).
13. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
14. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και έχει τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του προπονητή (άρθρο 13 παρ.4 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου 2018 .
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Τα Ερασιτεχνικά σωματεία Α’, Β’, κατηγορίας Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ υποχρεούται να έχουν
Διπλωματούχο Προπονητή και κάτοχο Ταυτότητας τριετούς διάρκειας (ΕΠΟ UEFA) σε ισχύ,
(Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2018 της ΕΠΟ άρθρο 5 παρ.1 εδαφ.9) συγκεκριμένα:
• Ανώτατη Κατηγορία τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον.
• Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον.
• Ακαδημίες Σωματείων Κ- 6 / Κ-16 Δίπλωμα UEFA C.
Σωματεία που έχουν στη δύναμή τους δεύτερο Διπλωματούχο Προπονητή ή και προπονητή
τερματοφυλάκων υε t i c ανωτέρω προϋποθέσεις θα αναγράφονται στα Φύλλα Αγώνων των
παιχνιδιών ως Βοηθός Προπονητής ή και προπονητή τερματοφυλάκων.
Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ εκδίδει ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, για τα σωματεία Α ‘ και Β’ Κατηγορίας, για τις ομάδες Ακαδημιών της Γ’ Εθνικής και των τοπικών ακαδημιών.
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο αναπληρωματικών, του
προπονητή που δεν παρέδωσε το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στο διαιτητή.
Εάν ο διαιτητής παραβεί τις ως άνω υποχρεώσεις του τιμωρείται με ποινή απαγό(
διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες.
1) Τα σωματεία που δεν έχουν Σύμβαση-Πρόσληψη με Διπλωματούχο Προπονητή μετά από κλήση σε απολογία θα τιμωρούνται από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Προπονητών 2018 όπου
προβλέπει χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα.
2) Προπονητής που του έχει εκδοθεί Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από την ΕΠΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ και δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδος του λόγω σοβαρού
προβλήματος και χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση στην ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ θα καλείται σε
απολογία από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και από την
Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου Προπονητών που ανήκει.

WIND 2 300X250

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
1. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδ/στη σε αγώνα πρωτ/τος Α ‘ – Β’ Κατηγορίας και Κυπέλλου χωρίς Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Κατάσταση Υγείας, υποχρεωμένου του διαιτητή τουαγώνα να απαγορεύσει τη συμμετοχή του, εάν δεν του παραδοθούν τα ανωτέρω.
2. Οι ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ των ποδοσφαιριστών του σωματείου θα πρέπει να είναι
θεωρημένες από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή αγροτικό ή γενικής ιατρικής –
καρδιολόγος ή πνευμονολόγος. Στα τμήματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ δύναται να θεωρηθούν οι
καταστάσεις υγείας και από Παιδίατρο σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΑΠ. θ α ισχύουν για ένα έτος από την ημέρα θεώρησης από την Ε.Π.Σ.Ρ.
3. Ο έλεγχος των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και της Κατάστασης Υγείας γίνεται από τον
Διαιτητή και τους Αρχηγούς των ομάδων υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα κατά τη
συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνος από το Διαιτητή. Οι ομάδες υποχρεούται να καταθέτουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και τις Καταστάσεις Υγείας μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο
20 του ΚΑΠ, σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας μηδέν (0) βαθμούς.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ
1. Σύμφωνα με τις Δηλώσεις Συμμετοχής των σωματείων και την επικύρωσή τους και στη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ την 6-8-2018 το πρωτάθλημα Α ‘ Κατηγορίας
περιόδου 2018-2019 θα διεξαχθεί με Δεκαέξι (16) ομάδες.
2. Ο Πρωταθλητής Α ‘ Κατηγορίας ΕΠΣΡ περιόδου 2018-2019 σύμφωνα με το άρθρο 14 της προκήρυξης Γ’ Εθνικής ΕΠΟ θα προβιβαστεί στην Γ’ Εθνική για την περίοδο 2019-2020. Εάν ο πρωταθλητής δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από τον δευτεραθλητή και αν αυτός δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή τότε αντικαθίσταται από τον τριταθλητή και αν αυτός επίσης δεν μπορεί, τότε η θέση ανόδου για την Ένωσής μας στη Γ’ Εθνική χάνεται και ο πρωταθλητής συμμετέχει στο πρωτάθλημα Α ‘ Κατηγορίας της Ένωσής μας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.
3. Υποβιβάζονται υποχρεωτικά τα σωματεία που θα καταλάβουν την 15η και 16η θέση στον
πίνακα βαθμολογίας της Α ‘ Κατηγορίας και ανέρχονται τα δύο (2) πρώτα σωματεία της Β’
Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στην Α ‘ Κατηγορία.
4. Σε περίπτωση Υποβιβασμού του σωματείου της Ένωσης μας από την Γ’ Εθνική περιόδου2018-2019, το σωματείο αυτό θα συμπληρώσει θέση στα (16) σωματεία της Α ‘ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.
5. Εφ όσον δεν δηλώσουν συμμετοχή ο πρωταθλητής, δευτεραθλητής και τριταθλητής της
Ένωσής μας στη Γ’ Εθνική όπως αναλυτικά αναφέρεται στην περίπτωση παραγράφου (2)
ΤΟΤΕ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 14η ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
6. Στην περίπτωση που η ομάδα της Ένωσής μας παραμείνει στη Γ’ Εθνική Κατηγορία και ο πρωταθλητής-δευτεραθλητής-τριταθλητής Α ‘ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 δηλώσει
συμμετοχή στη Γ’ Εθνική Κατηγορία περιόδου 2019-2020, τότε ανεβαίνει ο τρίτος της ^
βαθμολογίας Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΡ στην Α ‘ Κατηγορία για να συμπληρωθεί ο αριθμός (16)
ομάδων (που προβλέπει η προκήρυξη).
7. Εφ όσον ο πρωταθλητής ή ο δευτεραθλητής ή ο τριταθλητής της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΡ περιόδου 2018-19 δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην Α ‘ Κατηγορία περιόδου 2019-2020 τη θέση καταλαμβάνει η επόμενη ή οι επόμενες ομάδες με βάσει τη βαθμολογική κατάταξη για να παραμείνει ο αριθμός (16) των ομάδων της Α ‘ Κατηγορίας.
8. Τα δύο (2) τελευταία σωματεία (12ης και 13ης θέσης) της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 θα υποβιβαστούν, εφ όσον δημιουργηθεί πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΡ με την προσθήκη νεοϊδρυθέντων σωματείων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 12 του ΚΑΠ)
1) Επίσημοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν στην οικεία
επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ. και την Κ.Ε.Δ. αίτηση διορισμού τους και έγινε δεκτή με την
υπογραφή του σχετικού διοριστήριου του Κανονισμού «Σύστημα Διαιτησίας – Κανονισμός
Υλοποίησης και Εφαρμογής».
2) Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες γίνεται πάντα από το αρμόδιο όργανο. Εάν γίνει με όποιον άλλο τρόπο οι αγώνες καθίστανται άκυροι.
3) Η, κατά περίπτωση, διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες. Διαιτητές επίσημα αξιολογημένοι για τη διεύθυνση αγώνων Εθνικών πρωταθλημάτων διευθύνουν, υποχρεωτικά, και αγώνες πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ..
4) Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αποδυτηρίων διαιτητών οποιουδήποτε αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης των ομάδων, κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα και κάθε άλλου μη εντεταλμένου από τις ποδοσφαιρικές αρχές με ειδικά καθήκοντα προσώπου. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΠΟ. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπεται η είσοδος του αρχηγού της ομάδος, μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.
5) Οποιοδήποτε έγγραφο προέρχεται από τις ομάδες (λίστα ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων, διατύπωση θέσεων κ.λ.π.) παραδίδεται στον παρατηρητή του αγώνα, ο οποίος και το προσκομίζει στον διαιτητή.
6) Στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής επιτρέπει, βάσει των καταστάσεων που του παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) ή πιστοποιητικό μόνο τα εξής πρόσωπα:
α) Ο γιατρός του αγώνα (ή εκτελών χρέη γιατρού αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα και όπου τούτο επιτρέπεται) κι ένας γιατρός κάθε ομάδας
β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας
γ) Ο φυσιοθεραπ ευτής διπλωματούχος της κάθε ομάδας
δ) Ο προπονητής διπλωματούχος με δελτίο πιστοποίησης με κάθε ομάδας.
ε) Ο τυχόν βοηθός προπονητής διπλωματούχος με δελτίο πιστοποίησης κάθε ομάδας
στ) Ο τυχόν προπονητής τερματοφυλάκων διπλωματούχος με δελτίο πιστοποίησης της κάθε ομάδας
ζ) Ο γυμναστής της ομάδας (διπλωματούχος)
η) Ο διερμηνέας της ομάδας
θ) Δύο τραυματιοφορείς υποχρεωτικά με διακριτικά
ι) Ο φροντιστής κάθε ομάδας (με απόφαση της ΕΠΣΡ)
7) Ειδικές διατάΕεκ που ισχύουν νια τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (άρθρο 12 παρ.9 του ΚΑΠ)
α) Οι διοργανώτριες, με την προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος, καθορίζουν τα θέματα που
αφορούν την διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού των διαιτητών, τον τρόπο πληρωμής της διαιτησίας των αγώνων κλπ.
β) Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.P., τηρεί, υποχρεωτικά, τους πίνακες αξιολόγησης των
διαιτητών που καταρτίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, καθώς επίσης και τους πίνακες που η ίδια
καταρτίζει, όπως προβλέπεπτι από τον ισχύονταμζάθε φορά Κανονισμό Διαιτησίας.
Εάν δεν επαρκούν οι αξιολογημένοι διαιτητές ανώτερης κατηγορίας να διευθύνουν τους
αγώνες της αντίστοιχης κατηγορίας, η διεύθυνση των αγώνων θα γίνεται με διαιτητές που
περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης της αμέσως κατώτερης κατηγορίας,
γ) Είναι εφικτό ο κάθε είδους αγώνας μπορεί να διεξαχθεί με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή ή και μόνο με ένα διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα και πάντα κατά την κρίση της διοργανώτριας (Επιτροπή Διαιτησίας).
δ) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του
αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος, και αν όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία,
ε) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει
οριστεί) ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και
επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. Η μη
προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με 72 του Κανονισμού Διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 73 του ιδίου Κανονισμού) από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην οποία υπάγονται. Κατ’ εξαίρεση, μόνο σε αγώνες της τελευταίας κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΡ, οι δύο ομάδες μπορούν να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από εκείνους που, τυχόν, παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Αν είναι παραπάνω από ένας, τότε γίνεται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τον ορισμό βοηθού ή βοηθών διαιτητή. Αν δεν υπάρχουν, ο αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται.
στ) Στα τοπικά πρωταθλήματα, εφ’ όσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή διαιτητών για
οποιοδήποτε λόγο ή εφ’ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Ρ. δύναται να ζητήσει τον ορισμό διαιτητών, από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη αξιολογημένου αγώνα, όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των άλλων Ε.Π.Σ. να ορίσουν διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο.(ΚΕΔ/ΕΠΟ).
ζ) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή πολλαπλών ατομικών κωλυμάτων από
αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες διαιτητές, τίθενται από την Επιτροπή
Διαιτησίας της Ένωσης ή την ΚΕΔ/ΕΠΟ εκτός ορισμού από κάθε αγώνα Εθνικού ή Τοπικού
Πρωταθλήματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο,
η) Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της
δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών και
παρατηρητή διαιτησίας), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται ως ακολούθως: με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για τα τοπικά πρωταθλήματα. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.
θ)_Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες.
Τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική και θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις
σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
ΐ) Οι ΕΠΣ δικαιούνται να παρακρατούν ποσοστό από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και
παρατηρητές διαιτησίας αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους των εξόδων για προγράμματα
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (σχολές διαιτησίας, επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, σεμινάρια
κ.λπ.), ως ακολούθως: α. Διεθνείς αγώνες: Είκοσι τοις εκατό (20%), από την αμοιβή, ^ ή ν ^
μετακίνηση και την ημεραργία, β. Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από τι Ενικής κατηγορίας και
πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ: Δέκα τοις εκατό (10%) από την αμοιβή και την ημεραργία. Η παρακράτηση θα αποδεικνύεται από την ΕΠΣ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητας της, η Διοργανώτρια έχει υποχρέωση να ορίζει ένα εκπρόσωπο της (παρατηρητή), από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο παρατηρητής, ο οποίος ορίσθηκε από την
Διοργανώτρια, τότε οι ομάδες που διαγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να υποδείξουν κάθε μία από ένα πρόσωπο μέλος Δ.Σ. και ο διαιτητής κάνει κλήρωση μεταξύ τους, ώστε να αναδειχθεί ο παρατηρητής του αγώνα.
Στην περίπτωση αυτή ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στις παρατηρήσεις του στο Φύλλο Αγώνος.
Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από το άρθρο 13 του ΚΑΠ και τον Κανονισμό Παρατηρητών Αγώνων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Στους αγώνες Α ‘ Κατηγορίας είναι επιβεβλημένη η παρουσία Παρατηρητή Διαιτησίας με
επιβάρυνση του γηπεδούχου σωματείου.
Στους αγώνες Β’ Κατηγορίας θα ορίζεται Παρατηρητής Διαιτησίας, όπου θα κρίνει απαραίτητα η Επιτροπή Διαιτησίας. Το ποσό θα επιβαρύνει το γηπεδούχο σωματείο.
Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΡ στη συνεδρίαση της 27-06-2016 το εξοδολόγιο του Παρατηρητή Διαιτησίας ορίζεται στο ποσό των «10» ευρώ.
ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1) Σε όλους τους αγώνες, των τοπικών πρωταθλημάτων και πρωταθλημάτων υποδομής , είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αγώνα, που ορίζεται από την Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Π Σ.ΡΕΘ ΥΜ Ν Ο Υ. Σε περίπτωση που γηπεδούχο σωματείο με έγγραφο του προς τη Διοργανώτρια ορίζει δικό του ιατρό για τους αγώνες της ομάδος του και δεν προσέλθει, ο
αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με
τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300) ευρώ για τις ομάδες των
τοπικών πρωταθλημάτων και των πρωταθλημάτων υποδομών (άρθρο 16 παρ.2α του ΚΑΠ). Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.
2) Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και
ακαδημιών είναι υποχρεωτική, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα.
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης,
απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην
παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκόψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί
καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές της
προηγουμένης παραγράφου (άρθρο 16 παρ.2β του ΚΑΠ).
3) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων τα φάρμακα για τις πρώτες βοήθειες, όπως προβλέπονται από την Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΟ και τον γιατρό του αγώνος.
4) Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να έχει φορείο για τυχόν μεταφορά τραυματισθέντα
ποδ/στη στο όχημα που θα τον μεταφέρει σε κλινική ή νοσοκομείο.
5) Το γηπεδούχο υποχρεούται να καταβάλλει τη δαπάνη του ιατρού πριν την έναρξη του αγώνα.
Τυχόν άρνηση ή αμέλεια του σωματείου θα επισύρει ποινές που αναφέρονται στις διατάξεις
του ΚΑΠ.
6) Οι γιατροί αγώνων υποχρεούται να βρίσκονται στο γήπεδο 30 λεπτά πριν την έναρξη του
αγώνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι ομάδες θα μπορούν να καταβάλλουν μειωμένο χρηματικό ποσό κατά 1/3 από το ορισμένο ιατρικό εξοδολόγιο.
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΛΟΣ (άρθρο 15 του ΚΑΠ)
Άρθρο 15 παρ.11 Διατάξεις ισχύουσες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
α) Στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των Δελτίων Ατομικών Στοιχείων, της Κατάστασης Υγείας και Κατάσταση Πράξης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων των
αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών από τον διαιτητή, βεβαιουμένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων.
β) Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη Πρωταθλήματος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, ο διαιτητής υποχρεούται να ελέγξει προσεκτικά την έναρξη και λήξη ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφ’ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους.
γ) Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι, όμως, έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό. Η, κατά τα ανωτέρω, υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των πραγματικών γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.
δ) Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο, συνεπάγεται την παραπομπή του από την Ε.Ε. της διοργανώτριας στην αρμόδια Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις και η άρνηση βεβαιώνεται ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.
ε) Εάν το Φ.Α. που προσκομίζει ο διαιτητής στη διοργανώτρια διαφέρει από το αντίγραφο των ομάδων, η διοργανώτρια διεξάγει έλεγχο. Εφ’ όσον αποδειχθεί ότι ο διαιτητής προσέθεσε ή διέγραψε λέξεις ή υπογραφές αρχηγών ή βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο σε οποιοδήποτε σημείο του Φ.Α. μετά το κλείσιμό του, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο παραβάτης διαιτητής παραπέμπεται στο οικείο όργανο και τιμωρείται με αποκλεισμό από έξι (6), τουλάχιστον, μήνες μέχρι και οριστική διαγραφή.

ΣΤΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (άρθρο 14 του ΚΑΠ)
1 ) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Φανέλα – Παντελονάκι – Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά υποδήματα και Επικαλαμίδες.
α) Οι ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα δηλώνουν στη διοργανώτρια τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλες -παντελονάκια – κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.
β) Οι ομάδες έχουν το έμβλημά τους, που αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της
φανέλας των ποδοσφαιριστών.
γ) Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους άλλους συμπαίκτες τους.
δ) Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο αριστερό τους χέρι.
2) Στις στολές των ομάδων αριθμοί στις φανέλες πρέπει να κυμαίνονται από το No 01 έως No 18 ρ, . και να έχουν ένα μόνο χρώμα χωρίς διαφημιστικά και διακοσμητικά στοιχεία άρθρο 14 παρ.2 του ΚΑΠ (εφόσον τα παντελονάκια φέρουν αρίθμηση επιβάλλεται να είναι ίδιος αριθμός με τις φανέλες). , —11
3) Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα, αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α ) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος της φανέλας και του
παντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από τις ομάδες,
β) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα
απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η προβολή ή η διαφήμιση προϊόντων καπνού ή δυνατών αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και συνθήματα ή μηνύματα πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως.
4) Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να
προκαλέσουν σύγχυση, τότε η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής για
πρακτικούς λόγους.
5) Για τον τελικό αγώνα κυπέλλου και οι δύο ομάδες μπορούν να φορέσουν την στολή της
πρώτης τους επιλογής, ωστόσο εάν υπάρχει σύγχυση χρωμάτων, η καθορισθείσα ως
φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να φορέσει την στολή της δεύτερης επιλογής της. Εάν η σύγχυση χρώματος εξακολουθεί να υπάρχει και οι αξιωματούχοι των ομάδων δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα χρώματα που πρέπει να φορεθούν από τις ομάδες τους, ο αντιπρόσωπος της διοργανώτριας θα αποφασίσει σε διαβούλευση με τον διαιτητή.
Στην περίπτωση που μία ομάδα αρνηθεί να εφαρμόσει την απόφαση που θα ληφθεί ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π
6) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών μιας ομάδας, οι οποίοι φοράνε διαφορετική στολή με διαφορετικό χρώμα απ’ αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους, ή φανέλα χωρίς αριθμό. Ο διαιτητής του αγώνα ζητά την άμεση αλλαγή της στολής των ποδοσφαιριστών. Αν η ομάδα ή οι ποδοσφαιριστές αρνηθούν, ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1) Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 23 και 24 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.
2) Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή αντικανονικού
ορισμού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από
την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι τη λήξη του αγώνα), δεν απαιτείται
υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
μέρες από την τέλεση του αγώνα.
3) Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και
αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την
τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην
Ε.Π.Σ.Ρ..
4) Ειδικά και μόνο για τις ενστάσεις πλαστοπροσωπίας κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου,
υποχρεωτικά, ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται
κάθε μια από τις ενστάσεις, τις οποίες καλείται να εξετάσει η διοργανώτρια.
5) Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής
συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός, χωρίς να
έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που
ξανασυμμετείχε σε αγώνα, ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα
αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.
6) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από την ομάδα
που έκανε ένσταση. Και αν ακόμα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε
λαμβάνεται υπόψη.
7) Αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο του επιστρέφεται. Αν απορριφθεί, το
παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
8) Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται:
Α ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ παράβολοποσού «200» ευρώ (εις χρήμα)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ παράβολο ποσού «170» ευρώ (εις χρήμα)
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η εκδίκαση των ενστάσεων και καταγγελιών του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού γίνεται ως εξής:
Οι ενστάσεις των αγώνων των πρωταθλημάτων της Ένωσής μας εκδικάζονται από την
αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή.
Οι αποφάσεις όλων των προαναφερομένων οργάνων κρίνονται σε δεύτερο και τελευταίο
βαθμό, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 64 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και στον Πειθαρχικό Κώδικα, από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Οι αποφάσεις για τις παραπάνω ενστάσεις, καταγγελίες και εφέσεις, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σωματείο του οποίου ποδ/στής, προπονητής ή παράγοντας βιαιοπραγήσει εις βάρος διαιτητή, των βοηθών του, παρατηρητή, Ιατρού ή οποιουδήποτε συντελεστή του αγώνα, ανεξάρτητα αν ο αγώνας διακοπεί θα υφίσταται τις συνέπειες του Πειθαρχικού Κώδικα και ΚΑΠ για δυσφήμιση του αθλήματος.
ΠΕΡΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΟΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Σε περίπτωση υποσχέσεως παροχής ή αποδοχής δόλιων παροχών με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος υπέρ ή κατά σωματείου σε αγώνες πρωτ/τος ή Κυπέλλου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (υποβιβασμός κτλ) από Πειθαρχικό Κώδικα και ΚΑΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι εισπράξεις από εισιτήρια, αποδίδονται στο γηπεδούχο σωματείο. Τα έξοδα του αγώνα
(διαιτησία, παρατηρητή αγώνα- διαιτησίας, ιατροί αγώνων)βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο . Το ίδιο συμβαίνει και όταν το αντίστοιχο φιλοξενούμενο σωματείο είναι γηπεδούχο στο δεύτερο γύρο.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων του πρωταθλήματος τούτου καθορίζεται σε 3-5 ΕΥΡΩ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Αγώνας διεξάγεται όταν μία ομάδα ή και οι δύο ξεκινήσουν με Εννέα (9) ποδοσφαιριστές
Δεν μπορεί να συνεχιστεί ένας αγώνας εάν η μία ή και οι δύο ομάδες μείνουν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από (7) ποδοσφαιριστές (άρθρο 17 και 21 παρ.9α ΚΑΠ).
Στην περίπτωση αυτή ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει τον αγώνα, ο οποίος
κατακυρώνεται υπέρ της ομάδος που δεν ευθύνεται με τέρματα 3-0 (εκτός εάν εκείνη τη στιγμή το αποτέλεσμα την ευνοούσε) με αφαίρεση (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και με χρηματική ποινή από Τριακόσια «300» ευρώ.
Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες μείνουν με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές,
διαιτητής υποχρεούται να διακόψει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται και οι δι^$
ομάδες υπεύθυνες της διακοπής, μηδενίζονται και επιβάλλονται και στις δύο οι ανωτέρω ποινές.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ SUPER CUP
Με την έναρξη της νέας ττοδ/κής περιόδου θα διεξαχθεί αγώνας SUPER CUP μεταξύ του
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ και ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ της προηγούμενης περιόδου και στα Διαγωνιζόμενα
σωματεία θα δοθεί Κύπελλο και μετάλλια. Επίσης απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια στους
Διαιτητές.
Η παρουσία των ομάδων στον αγώνα είναι υποχρεωτική καθώς και στην απονομή επάθλων.
Σε περίπτωση που είναι η ίδια ομάδα που κατέκτησε και τους Δύο (2) παραπάνω τίτλους στον αγώνα για το SUPER CUP, θα αγωνιστούν η Πρωταθλήτρια ομάδα του Πρωταθλήματος Α ‘ Κατηγορίας Τοπικού με την ομάδα Φιναλίστ του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της αυτής περιόδου 2018-2019.
Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ο αγώνα του SUPER CUP θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ ΓΑΛΛΟΥ σε ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή .

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
1) Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει
να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια, πριν από τέσσερις (4),
τουλάχιστον, ημέρες, εκτός αν ειδοποιήθηκε, για την υποχρέωσή της να αγωνιστεί, σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ (8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση αυτή πρέπει να
γίνει πριν από τρεις, τουλάχιστον, (3) ημέρες.
2) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή
παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου
(λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του
αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως πεντακόσια (500)
ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Περαιτέρω η ομάδα τιμωρείται με
αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου. Η ποινή αυτή επιβάλλεται για κάθε αγώνα που η
ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το
πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα.
3) Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης ή μη καθόδου μίας ομάδος,
προσμετρώνται κανονικά για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών, των
αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδος, όπως και της ίδιας της αντιπάλου (π.χ. ποινή
κεκλεισμένων των θυρών).
4) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της ίδιας
διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας και
υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με (συνολική) ποινή αφαίρεσης μείον έξι
(-6) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει την
επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ποινή αυτή εκτίεται μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό
από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ εκτίεται μόνο την επόμενη και δεν
μεταφέρεται στην μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Πλέον των ανωτέρω, αναλόγως
της περιπτώσεως, επιβάλλονται στην εν λόγω ομάδα και οι ποινές που προβλέπονται.
5) Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής
σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείται, ενδεικτικά, η
διακοπή των συγκοινωνιών από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη
προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας.
6) Ομάδα που δηλώνει εμπρόθεσμα αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, η οποία όμως δεν
κρίνεται δικαιολογημένη από τη διοργανώτρια ή ομάδα που αρνείται να αγωνιστεί στην
έδρα αντιπάλου της, η οποία όμως είχε μετακινηθεί για τον αγώνα του πρώτου γύρου,
εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 2 του ΚΑΠ τούτου υποχρεούται
να καταβάλλει -κατά περίπτωση- αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση της
διοργανώτριας τόσο στο αντίπαλο σωματείο όσο και στην διοργανώτρια του
πρωταθλήματος .
7) Ομάδα που δεν δηλώνει εγκαίρως την αδυναμία συμμετοχής της στον αγώνα, εις τρόπον
ώστε να μετακινηθεί ασκόπως η αντίπαλη ομάδα και οι διαιτητές του αγώνα, τιμωρείται,
εκτός των λοιπών ποινών και με χρηματική ποινή από 500,00 Ευρώ.
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ
1) Α) Στην πρωταθλήτρια ομάδα της Α ‘ Κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο, και (30) μετάλλια.
Β) Στην πρωταθλήτρια ομάδα της Β’ Κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο και (30) μετάλλια.
Γ) Στα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ – ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ θα υπάρξει ειδική
προκήρυξη που θα σταλεί στα ενδιαφερόμενο σωματεία.
2) Κύπελλο Ήθους συνοδευόμενο με τρία (3) εξοδολόγια διαιτησίες θα δοθεί στο σωματείο Α ‘ – Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του οποίου ποδ/στής, παράγοντας, προπονητής ή φίλαθλος του δεν έχει τιμωρηθεί για οποιονδήποτε λόγω και το σωματείο δεν έχει κληθεί σε απολογία και έχει
ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
3) Στον 1° σκόρερ των πρωταθλημάτων Α ‘ και Β’ Κατηγορίας θα απονέμεται τιμητικό βραβείο σε ειδική εκδήλωση της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-7-2006,
ιδρύεται ταμείο Αρωγής ποδ/στών και κάθε είδους παρεμφερή ιατρική κάλυψη με σκοπό την
οικονομική βοήθεια τραυματισθέντων ποδ/στων σε αγώνες αρμοδιότητας της Ε.Π.Σ.Ρ. όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής που ήδη σας έχει δοθεί. Την ποδ/κη περίοδο 2018-19 με απόφαση της Ε.Π.Σ.Ρ. η συμμετοχή όλων των ομάδων Α ‘ και Β’ ΤΟΠΙΚΟΥ είναι υποχρεωτική, και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανόνες των προηγούμενων ετών.
Ποδοσφαιριστής που το σωματείο του δεν έχει καταβάλει την αρχική εγγραφή και την ετήσια συνδρομή δεν θα αποζημιώνεται.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι πάσης φύσης αθλητικές διαφορές , επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα (δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα) , που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ , απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 35 του ΚΑΠ).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Οι ποδοσφαιριστές ηλικίας από δέκα (10) ετών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για
έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ΕΠΟ από 01-01 του επόμενου έτους (δηλ οι
γεννηθέντες του έτους 2008 υποβάλλουν αίτηση έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ΕΠΟ
από 01-01-2019).
2) Το σωματείο που δεν θα προσέλθει να παραλάβει Κύπελλο και μετάλλια την ημέρα που θα ορίσει η διοργανώτρια θα έχει τις παρακάτω επιπτώσεις:
Α) Χρηματικό πρόστιμο «500,00» ΕΥΡΩ.
Β) Και αφού κληθεί σε απολογία θα τιμωρηθεί για δυσφήμηση του αθλήματος σύμφωνα με
τον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα.
3) Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία
ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδος του
σωματείου θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.
4) Για την περίοδο 2018 – 2019 οι αγώνες πρωτ/των Α ‘ και Β’ Κατηγορίας θα διεξάγονται σε
γήπεδα με χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνητό).
5) Σωματείο που θα αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα στο FAX ή το e-mail οφείλει να
ενημερώσει και να παραλάβει την αλληλογραφία από τα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6) Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση (αν ζητηθεί από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ρ.) να προβάλλουν
τους χορηγούς της διοργανώτριας. ^
7) Οι δηλωθέντες αξιωματούχοι αγώνων θα πρέπει να είναι απαραίτητα μέλη των διοικήσεων
8) Απαγορεύεται η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο (πάγκο) και αναγραφή στο Φύλλο
Αγώνος, Παραγόντων- Προπονητών – Ποδοσφαιριστών άλλων σωματείων.
9) Οι ομάδες της Α ‘ Κατηγορίας συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Κύπελλο Ερασιτεχνών ΕΠΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ενώ για την Β’ Κατηγορία η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η μη υποβολή
δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται με αποκλεισμό της
ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του
πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως
πεντακόσια (500) ευρώ.
10)Με απόφαση του Δ.Σ. (πράξη 15/05-09-2017) το εξοδολόγιο Διαιτησίας και Παρατηρητή
Διαιτησίας αυξήθηκε Πέντε (5) ευρώ συν Πέντε (5) ευρώ έκαστος ως ημεραργία. Σύνολο
«10» ευρώ. Ανταποδοτικά οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι το ποδοσφαιρικό έτος 2018-
2019 να προσφέρουν από μία διαιτησία στις ομάδες Α ‘ και Β’ Κατηγορίας.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για καθετί που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, τον Οικονομικό Κανονισμό και την εν λόγω Προκήρυξη του πρωταθλήματος θα αποφασίζει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
Η διεξαγωγή των αγώνων των πρωτ/των αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ, του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, του Καταστατικού της Ενώσεως και της εν λόγω προκήρυξης.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Δείτε επίσης...

Ανακοινώσεις 2019-20

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Ε.Π.Σ.Ρεθύμνου. ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ Σας Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.19635/2018 έγγραφο της ΕΙΠ το οποίο σας κοινοποιήσαμε, για την εξασφάλιση...

Ανακοινώσεις 2019-20

Πρόσκληση του Ενωσιακού προπονητή Μιχάλη Βουράκη για προεπιλογή ποδοσφαιριστών για τη στελέχωση των Μικτών ομάδων Ρεθύμνου Ο Νέος Ενωσιακός προπονητής κ.ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ καλεί τους παρακάτω ποδ/στές...

Χωρίς κατηγορία

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ. 74133 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2831050865 FAX : 2831026254 e-mail: epsr@otenet.gr

Ανακοινώσεις 2019-20

Ορισμοί διαιτητών Α΄Φάσης Κυπέλλου Ρεθύμνου Πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των διαιτητών της Α΄Φάσης των επαναληπτικών αγώνων του Κυπέλλου. Το πρόγραμμα και οι ορισμοί  Σάββατο 15...